Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 28

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

2
1
Paina
MENU
-
painiketta, kun
levykelkka on auki.
Painakohdistinpainik
etta iirtyäksesi
asetusnäyttöön(Setu
p) ja paina sejälkeen
ENTER
-painiketta.
4
3
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
53
54
Siirry kohtaan “DVD
TYPE” painamalla
kohdistinpainiketta
ja paina sitten
ENTER
-painiketta.
Siirry kohtaan “DVD
VIDEO”painamallakohdistin
painiketta , ja paina
sitten
ENTER
-painiketta.
ASETUKSET
DVD-toistotila
DVD-toistotilaksi on asetettu tehdasasetuksena DVD Audio.
Huomautus
Jotkin DVD-Audio-levyt sisältävät sekä DVD-Video- että DVD-Audio-dataa.
DVD-Audio-levyn DVD-Video-osan toistamiseksi aseta laite DVD-Video-tilaan.
Tee vaiheet 1 - 4 uudelleen, jos haluat
siirtyä DVD AUDIO -toistotilaan.
Kun valitset DVD-toistotilan:
DVD-VIDEO
: aseta DVD-Audio -levyn
DVD-Video-sisällön
toistamiseksi.
DVD-AUDIO
: aseta oletusarvoisen DVD-
audion toistamiseksi.
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 50