Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 29

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

2
1
4
3
Kaiutintilan asetus
Kaiuttimien toistama signaali ja taajuusvasteet säätyvät automaattisesti kaiutinasetusten ja sen
mukaan, käytetäänkö tiettyjä kaiuttimia vai ei.
T
estisignaalin asetus
Paina Test Tone -painiketta kaiutinkytkentöjen tarkistamiseksi ja kaiutinten äänenvoimakkuuden
tason säätämiseksi.
Paina
pysäytystilassa
MENU
-
painiketta.
Painakohdistinpainike
tta siirtyäksesi
Audio-näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
Paina Speaker Setup
-kohdassa uudelleen
ENTER
-painiketta.
L: Etukaiutin (L, vasen)
C: Keskikaiutin
SW: Subwoofer
R: Etukaiutin (R, oikea)
LS: Takakaiutin (L, vasen) RS: Takakaiutin (R, oikea)
Painakohdistinpainikk
eita , , ,
siirtyäksesi haluttuun
kaiuttimeen ja paina
ENTER
-painiketta.
C-, LS- ja RS-kaiuttimilla tila vaihtuu
jokaisen painikkeen painalluksen myötä
seuraavasti: SMALL
NONE.
Asetuksissa L ja R tilaksi asetetaan
SMALL.
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
55
56
ASETUKSET
SMALL
: Valitse tämä, kun käytät kaiuttimia.
NONE
: Valitse tämä, kun kaiuttimia ei ole kytketty.
2
1
Paina
pysäytystilassa
MENU
painiketta
.
Painakohdistinpainike
tta siirtyäksesi
Audio-näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
3
Painakohdistinpainiketta
siirtyäksesi TEST
T
ONE -näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
Testisignaali kulkee seuraavassa
järjestyksessä: L
C
R
RS
LS
SW.
Jos ENTER-painiketta painetaan uudelleen
tänä aikana, testisignaali loppuu.
T
estisignaalitoiminnon
päättämiseksi
paina
TEST TONE
-painiketta.
Paina
TEST TONE
-painiketta.
Testisignaali toistuu seuraavasti:
DVD- tai CD-levyä toistettaessa tämä toimii
ainoastaan pysäytystilassa.
Tarkista tällä toiminnolla, että jokainen kaiutin on
kytketty oikein ja ettei toistossa ole ongelmia.
Manuaalinen testaus käyttämällä
TEST TONE
-painiketta
Monikanavainen Pro Logic -tila
Alku
PRO LOGIC- ja STEREO-asetuksista riippuen kaiutintila saattaa vaihdella.
Huomautus
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 52