Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 30

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

V
iiveen pituuden asetus
Jos kaiuttimia ei saa sijoitettua yhtä kauas kuuntelupaikasta, voit säätää keski- ja takakaiuttimien
audiosignaalin viiveaikaa.
57
58
Kaiuttimien viiveen asettaminen
5.1-kanavaista surround-ääntä toistettaessa paras äänentoisto saadaan
aikaan silloin kun kuuntelupaikan etäisyys jokaiseen kaiuttimeen on sama.
Koska äänet saapuvat kuuntelupaikkaan eri aikaan kaiuttimien sijainnista
riippuen, voit säätää tätä aikaeroa käyttämällä viivettä keski- ja surround-
kaiuttimien ääniasetuksissa.
Df: Etäisyys ETUKAIUTTIMISTA
Dc: Etäisyys KESKIKAIUTTIMESTA
Ds: Etäisyys SURROUND-KAIUTTIMISTA
Ihanteellinen
KESKIKAIUTTIMEN sijainti
Kaikki kaiuttimet suositellaan sijoitettaviksi tämän ympyrän sisälle.
Ihanteellinen
SURROUND-
KAIUTTIMIEN
sijainti
ASETUKSET
2
1
Painapysäytystil
assa
MENU
-
painiketta.
Painakohdistinpainikett
a siirtyäksesi
Audio-näyttöön ja paina
sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Voit asettaa viiveen C väliltä 00 - 05
millisekuntia (mSEC) ja viiveen LS
ja RS väliltä 00 - 15 millisekuntia
(mSEC).
4
3
5
Painakohdistinpainikett
a siirtyäksesi‘DELAY
TIME’ -näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
Painakohdistinpainikk
eita , , ,
siirtyäksesi haluttuun
kaiuttimeen ja paina
ENTER
-painiketta.
Painakohdistinpaini
ketta ,
asettaaksesi
viiveen.
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
REAR (SURROUND) SPEAKERS
-kaiutinasetus Jos kuvassa näytetty etäisyys Df
on sama tai suurempi kuin Ds, aseta tila arvoon 0
ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta
taulukon mukaisesti.
CENTER SPEAKER
-asetuksen asettaminen Jos kuvassa näytetty etäisyys Dc on
sama tai suurempi kuin Df, aseta tila arvoon 0 ms. Vaihda
muussa tapauksessa asetusta taulukon mukaisesti.
Pisteiden Df ja Dc välinen etäisyys
DelayTime (Viiveen pituus)
DelayTime (Viiveen pituus)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Pisteiden Df ja Ds välinen etäisyys
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
Asetusta (Dolby Pro Logic II) käytettäessä viive saattaa olla erilainen eri tiloissa.
AC-3- ja DTS-ääniraidoilla viiveajan voi asettaa välille 00 - 15 mSEC.
Huomautus
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 54