Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 31

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

59
Äänenlaadun asetus
Voit säätää jokaisen kaiuttimen kanavatasapainon ja äänenvoimakkuuden.
2
1
4
3
Paina
pysäytystilassa
MENU
-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audio-
näyttöön ja paina sen
jälkeen
ENTER
-painiketta.
Painakohdistinpainikett
a siirtyäksesSOUND
EDIT -näyttöön ja paina
sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Painakohdistinpainikkeita ,
, , siirtyäksesi
haluttuun yksikköön ja paina
sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Etu/takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
Voit valita asetuksen väliltä 00 – –06 tai OFF.
Äänenvoimakkuus laskee siirtyessäsi lähemmäs asetusta –6.
Keski/taka/subwoofer-kaiutinten tason säätö
Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää porrastetusti välillä +6 dB ja –6 dB.
Äänenvoimakkuus lisääntyy siirtyessäsi lähemmäs lukemia +6 dB ja vaimenee siirtyessäsi
lähemmäs arvoa -6 dB.
Menetelmä 1
Äänenlaatua asetusnäytöstä säädettäessä
Menetelmä 2
SOUND EDIT -painikkeen avulla manuaalisesti säädettäessä
2
1
Etukaiutinten kaiutintasapainon
säätäminen
Takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
Paina
SOUND
EDIT
-painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeia
, .
3
Keskikaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
4
5
T
akakaiuttimien tason säätäminen
Subowooferin tason säätäminen
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
60
Paina
SOUND
EDIT
-painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeia
, .
Paina
SOUND
EDIT
-painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeia
, .
Paina
SOUND
EDIT
-painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeia
, .
Paina
SOUND
EDIT
-painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeia
, .
Huomautus
ASETUKSET
TITLE
CHAP
PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 56