Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 32

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

61
62
DRC-toiminnon (Dynamic Range Compression) asettaminen
Voit käyttää tätä toimintoa Dolby Digital -äänentoistosta nauttiaksesi elokuvia
öisin hiljaisella äänellä kuunnellessasi.
12
Paina pysäytystilassa
MENU
-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audio-näyttöön
ja paina sen jälkeen
ENTER
-painiketta.
Mitä kauemmin kohdistinpainiketta pidetään painettuna,
sitä suurempi teho, ja mitä pitempään kohdistinpainiketta
pidetään painettuna, sitä pienempi teho.
34
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi DRC-näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER
-
painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
säätääksesi DRC-
asetusta.
Paina
RETURN
-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina
MENU
-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ
DSP (Digitaalinen signaaliprosessori) DSP-tilat on suunniteltu simuloimaan erilaisia akustiikkoja.
EQ: Voit valita asetukseksi ROCK, POP tai CLASSIC musiikin lajin mukaan.
“DSP” ilmestyy näytölle.
Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien
vaihtoehtojen välillä:
POP, JAZZ, ROCK:
Musiikin lajin mukaan valittavissa on POP, JAZZ ja ROCK.
STUDIO
: Tuottaa studiossa läsnäolon tunnun.
CLUB
: Simuloi tanssisalin äänikuvaa tuntuvalla bassoäänellä.
HALL
: Tuottaa kirkkaan lauluäänen kuin kuuntelu tapahtuisi konserttisalissa.
MOVIE:
Tuottaa elokuvateatterin tunnun.
CHURCH:
Tuottaa suuressa kirkossa olemisen tunnun.
PASS:
Valitse tämä normaalikuuntelua varten.
Paina
DSP/EQ
-painiketta.
Huomautus
ASETUKSET
Tämä toiminto on käytettävissä CD-, MP3-CD- ja 2-kanavaisten
DVD-Audio- ja Dolby Digital -levyjen kanssa.
Kun toistat DVD-levyä, jolle on koodattu useampi kuin yksi
kanava, monikanavatila valitaan automaattisesti, eikä DSP/EQ-
toiminto ole käytettävissä.
Huomautus
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 58