Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 34

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

65
66
Radion kuuntelu
Voit kuunnella haluttua aaltoaluetta (ULA- tai AM-asemat) joko automaattista tai
manuaalista viritystä käyttäen.
Radion esivalintojen asetus
2
1
Valinta siirtyy välillä “FM
AM”
joka kerta kun painat
TUNER(BAND)
-painiketta.
V
iritä kohdalleen
haluttu asema.
Paina
TUNER/
BAND
-painiketta.
Automaattinen viritys 2
Manuaalinen viritys
2
1
Va
litse radioasema.
Paina
STOP
( ) -
painiketta valitaksesi
PRESET ja paina sen jälkeen
painiketta valitaksesi esivalinta-aseman.
Automaattinen viritys 1
Paina
Function
-
painiketta valitaksesi
halutun aaltoalueen
(FM, AM).
Paina
STOP
( )
-painiketta
valitaksesi MANUAL ja paina sen
jälkeen sekä pidä painettuna
painiketta hakeaksesi automaattisesti aaltoaluetta.
Automaattinen viritys 2
Paina
STOP
( )
-painiketta
valitaksesi MANUAL ja paina
sen jälkeen
virittääksesi radion pienemmälle tai suuremmalle
taajuudelle.
Manuaalinen viritys
Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella asetusten “STEREO” ja “MONO” välillä.
Kuuluvuuden ollessa kehno valitse MONO selvemmän ja häiriöttömämmän lähetyksen
kuuntelemiseksi.
Paina
MO/ST
-painiketta kuunnellaksesi monona/stereona.
(Tämä koskee vain FM-aseman kuuntelua.)
Esivalinta-aseman virittämiseksi kuunneltavaksi paina
kauko-ohjaimen painikkeita radioaseman valitsemiseksi.
Seuraa sivun 63 vaiheen 2 ohjeita
virittääksesi aseman kohdalleen
joko automaattisesti tai
manuaalisesti.
2
1
Joka kerta kun painat painiketta,
taajuusalue vaihtuu välillä
“FM
AM”.
“PGRM” alkaa vilkkua näytössä.
Viritä aseman kohdalleen.
3
Esimerkki: Taajuuden FM 89.1 esivalinta muistiin
Paina @
valitaksesi “89.10”.
Paina
TUNER(BAND)
-
painiketta ja valitse
FM-aaltoalue (ULA).
Paina
TUNER MEMORY
-painiketta ennen
kuin “PRGM” katoaa näytöstä.
“PRGM” katoaa näytöstä ja asema on nyt
viritetty muistiin.
5
4
Voit valita väliltä 1 – 15.
Paina
TUNER
MEMORY
-painiketta.
Paina
TUNER
MEMORY
-painiketta
uudelleen.
6
V
ielä useampien
radioasemienvirittä
miseksikohdalleen
toista kohdat 2 – 5.
Paina
esivalintanumero
n valitsemiseksi.
-painiketta
painettaessa esivalinta-
asema tulee valituksi.
Paina ja pidä painettuna
hakeaksesi automaattisesti
ohjelmaa lähettäviä asemia.
Paina kevyesti
suurentaaksesi tai
pienentääksesi portaittain
taajuuslukemia.
Automaattinen viritys 1
Kauko-ohjain
Päälaite
RADION KÄYTTÖ
Voit tallentaa muistiin aina:
15 ULA-asemaa (FM)
15
AM-asemaa
FM (ULA)
Taajuusmodulaatio
AM
Keskipitkät aallot
TITLE
CHAP
PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 62