Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 38

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

74
73
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Katso ohjeita alla olevasta taulukosta, kun laite ei toimi oikein. Jos kohtaamaasi ongelmaa ei ole tässä
luettelossa tai jos ohjeista ei ole apua, sammuta laite, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltoon.
Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Kaikkia ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä
toistaa.
CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä DVD-
soittimella.
Tarkista, että katselurajoitustaso on oikea.
Onko levy vääntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
Pyyhi levy puhtaaksi.
Levylautanen ei avaudu.
T
oisto ei käynnisty.
T
oisto ei käynnisty
välittömästi Toisto/tauko-
painiketta painettaessa.
Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä ruutu-
ruudulta-toiston aikana.
Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
Onko levyssä suuria vikoja?
Äänentoisto ei onnistu.
Ääni tulee kuuluviin
ainoastaan muutamista
kaiuttimista, ei kaikista
kuudesta.
Onko DVD-soitin siirretty nopeasti kylmästä paikasta lämpimään?
Jos soittimen sisään tiivistyy kosteutta, ota levy pois soittimesta ja
jätä soitin virta päällä “kuivumaan” 1 – 2 tunniksi. (Voit käyttää
soitinta uudelleen kosteuden kuivuttua soittimen sisältä.)
CD:tä tai radiota kuunnellessa ääni toistetaan ainoastaan
etukaiuttimien (L/R) kautta. Valitse “PRO LOGIC II” painamalla
kauko-ohjaimen (Dolby Pro Logic II) -näppäintä kaikkien
kuuden kaiuttimen käyttämiseksi.
Tarkista, että DVD-levy on 5.1-CH-yhteensopiva.
Jos asetat C-, S- ja SR-asetuksiksi NONE asetusnäytön
audioasetustilan kaiutintilasta, ääntä ei toisteta keskikaiuttimesta
eikä vasemmasta tai oikeasta etukaiuttimesta. Aseta C-, SL- ja
SR-asetuksiksi SMALL.
Kuva ei tule näkyviin, ääntä ei
kuulu, tai levylautanen avautuu
2 – 5 sekuntia myöhemmin.
Onko levyllä “Dolby Digital 5.1 CH” -merkintää? Dolby Digital 5.1
CH Surround Sound -ääni toistetaan ainoastaan silloin kun levy
on tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
Onko ääniraidan kieli oikein asetettu DOLBY DIGITAL 5.1-CH -
asetukseen infonäytöstä?
Dolby Digital 5.1 CH
Surround Sound -ääntä ei
toisteta.
V
ika
T
arkistus/toimenpide
Onko virta kytketty TV:hen?
Onko videoliitäntäjohdot kytketty kunnolla?
Onko levy likainen tai vioittunut?
Huonosti valmistettua levyä ei välttämättä voi soittaa.
• Levy pyörii, mutta kuva ei
toistu.
• Kuvanlaatu on heikko ja
kuva tärisee.
Käytetäänkö kauko-ohjainta käyttöalueen sisällä olevasta
käyttökulmasta ja -etäisyydeltä?
Ovatko paristot lopussa?
Oletko valinnut kaukosäätimen (TV tai DVD) tilatoiminnon
(TV/DVD) oikein?
Kauko-ohjain ei toimi.
Ääniraidan kieli sekä tekstityskieli eivät toimi DVD-levyillä, joille
niitä ei ole tallennettu. Ja levystä riippuen ne voivat toimia eri lailla.
Ääniraidan kieli ei kuulu
eikä tekstityskieli tule esiin.
Käytätkö levyä, jolla ei ole valikkoja?
V
alikkonäyttö ei tule esiin, vaikka
valikkotoiminto olisikin valittu.
Kun tiedote “NO DISC” näkyy päälaitteen näytössä, pidä laitteen
painike painettuna yli 5 sekunnin ajan. “INITIALIZE” näkyy näytössä, ja
kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.
Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset. Älä käytä tätä turhaan.
Kytke virta päältä ja pidä päälaitteen -painiketta painettuna
pitempään kuin 5 sekuntia.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
Katselurajoitustason
salasana on unohtunut.
Päälaite ei toimi.
(Esimerkki: Virta sammuu tai
outo ääni kuuluu.)
• DVD-soitin ei toimi
normaalisti.
Onko antenni liitetty kunnolla?
Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen ULA-antenni
paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
V
ika
T
arkistus/toimenpide
Voit toistaa 16:9 DVD -levyjä in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX-, tai
4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen toistoa voi katsella
vain kuvasuhteella 4:3. Lue lisätietoja DVD-levyn kannesta ja
valitse sen jälkeen sopiva toiminto.
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
MUITA TIETOJA
1-76P-DS490-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:05 AM Page 70