Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 4

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

CD-R-levyt
Levyn tallennuslaitteesta (CD-tallennin tai PC) ja levyn kunnosta riippuen, joitakin CD-R-levyjä ei voi toistaa tällä
soittimella.
Käytä 650 MB:n/74 minuutin CD-R-levyä. Vältä CD-R-tallenteiden käyttöä, koska niitä ei voi välttämättä toistaa.
Mikäli mahdollista, älä käytä CD-RW (jatkuvatallenteista) -levyjä, koska niitä ei voi välttämättä toistaa.
V
ain kunnolla “suljettuja” CD-R-levyjä voi toistaa. Jos istunto on suljettu, mutta levy jätetty avoimeksi, et välttämät-
tä pysty toistamaan levyä kokonaan.
CD-R-JPEG-levyt
Ainoastaan tiedostotunnisteilla “.jpeg” tai “.JPEG” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi
toistaa.
Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkke-
jä (. / = +).
V
ain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa
vain tyhjään osuuteen asti.
Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9 999 kuvaa.
Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää pitempään
tai se ei toimi ollenkaan.
Levyn tallennusformaatti
6
CD-R-MP3-levyt
Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. /
= +).
Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty yli 128 kbps:n datanpakkaus/purkunopeutta.
Soittimella voi soittaa ainoastaan tiedostotunnisteella “.mp3” tai “.MP3” varustettuja tiedostoja.
V
ain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain tyhj
ään
osuuteen asti.
Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi tois
taa.
Ääni saattaa hyppiä toiston aikana, jos käytetään vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) koodattuja tiedostoja eli sekä hitaalla e
ttä
nopealla bittinopeudella (esim. 32 ~ 320 kbps) koodattuja tiedostoja.
Jos yhdelle CD:lle on tallennettu yli 500 raitaa, korkeintaan 500 raitaa voidaan toistaa.
Jos yhdelle CD:lle on tallennettu enemmän kuin 300 kansiota, korkeintaan 300 voidaan toistaa.
DVD (Digital Versatile Disc)
takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital -
surround-äänen ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään näitä
luonnonmukaisia tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatteri- ja konsertti-
salimaisen äänen.
V I D E O
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla. Näiden aluekoodien on oltava samat, että
levyn voi toistaa. Jos aluekoodit ovat erilaiset, levyn toisto ei onnistu.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
1
6
~
COMPACT
DIGITAL VIDEO
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Merkki (Logo)
Ääni + kuva
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
VIDEO-CD
AUDIO-CD
12 cm
N. 240 min (yksipuolinen)
N. 480 min (kaksipuolinen)
N. 80 min (yksipuolinen)
N. 160 min (kaksipuolinen)
74 min
20 min
74 min
20 min
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
Ääni + kuva
Ääni
T
allennetut signaalit
Levytyyppi
Levyn koko
Enimmäistoistoaika
LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote “
WRONG DISC FORMAT
” (väärä levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei välttämättä voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote “
WRONG REGION CODE
” (väärä aluekoodi) tulee TV-ruudulle.
5
Levyjä koskevia huomautuksia
Soittokelpoiset levyt
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
KÄYTÖN VALMISTELU
Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto. Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan tv:hen
eikä videonauhurin kautta. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin, kopiosuojatoiminnolla varustetun
levyn toistaminen tuottaa vääristyneen kuvan.
Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden oikeuden-
haltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja immateriaalioikeuksilla. Tämän kopio-
suojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kotikäytössä
ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön hankita lupaa Macrovision Corporationilta.
Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
Kopiosuoja
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 8