Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 6

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Kauko-ohjaimen kannen avaamiseksi paina
ensin kannen yläosaa ja siirrä sen jälkeen
kantta alaspäin.
10
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Kaukosäädintä voi käyttää suorassa linjassa noin 7
metrin etäisyydeltä. Sitä voi käyttää vaakatasossa noin
30° kulmassa kaukosäätimen anturista.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Irrota kauko-
ohjaimen pohjassa
olevan paristotilan
kansi painamalla ja
työntämällä kantta
nuolen suuntaan.
1
Aseta paristotilaan
kaksi 1,5 V:n AAA-
paristoa ja tarkista, että
niiden navat (+ ja –)
tulevat oikeaan suun-
taan.
2
Aseta paristotilan
kansi takaisin
paikalleen.
3
Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoontumisen välttämiseksi:
Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa (+) -
merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista
jännitteeltään.
V
aihda molemmat paristot yhtä aikaa.
Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
TV
DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
DVD
TUNER
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
SUBTITLE
STEP
PL II
RETURN
MENU
INFO
M
UTE
MODE
ENTER
SOUND EDIT
TEST TONE
RDS DISPLAY
PTY–
PTY+
PTY SEARCH
TA
SLEEP
LOGO
DIGEST
SLIDE MODE
CANCEL
ZOOM
REMAIN
TUNER
MEMORY
PL II
EFFECT
VOLUME
DSP/EQ
REPEAT
BAND
MO/ST
TV/VIDEO
MODE
DIMMER
TUNING/CH
P.
SCAN
PL II MODE -painike
VOLUME-painike
MENU-painike
TV, DVD POWER -painike
AV
AA/SULJE-PAINIKE
STEP-painike
DSP/EQ-painike
EZ VIEW, NTSC/PAL -painike
RETURN-painike
Numeropainikkeet (0~9)
RDS-valintapainike
SLEEP-painike
SLIDE MODE -painike
LOGO COPY -painike
TV-ilmaisin
DVD RECEIVER -ilmaisin
TV/VIDEO, DIMMER-painike
MODE-painike
Suunta/Enter-painike
DIGEST-painike
REMAIN-painike
CANCEL-painike
ZOOM-painike
TUNER MEMORY / P. SCAN -painike
SOUND EDIT -painike
TEST TONE -painike
MUTE-painike
INFO-painike
TUNING/CH-painike
REPEAT-painike
SLOW, MO/ST -painike
SUBTITLE-painike
PL II EFFECT -painike
—Kaukosäädin—
DVD-painike
T
oisto/taukopainike
Radion esivalinta/CD:n ohituspainike
Pysäytyspainike
AUX-painike
9
TUNER BAND -painike
Laitteen osien kuvaus
Muistutus
KÄYTÖN VALMISTELU
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 12