Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 8

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

Kytke langattomat
takakaiuttimet (L) ja (R)
langattomaan
takavahvistimeen.
1
Kytke virtapistoke pistorasiaan ja paina sitten
POWER
-painiketta
etupaneelista.
Power Standby -ilmaisin syttyy.
Kytke langaton takavahvistin pois käytöstä
painamalla
POWER
-painiketta valmiustilassa.
2
Älä kytke langattomia takakaiuttimia
päälaitteen takana oleviin kaiutinliitäntöihin.
Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Langaton vastaanottoantenni on rakennettu
langattoman takavahvistimen sisään.
Pidä laite kaukana vedestä ja kosteudesta.
Kuuntelun onnistumisen optimoimiseksi
varmista, että ehdotetun langattoman
takavahvistimen paikan ympärillä ei ole
esteitä.
Langattomista takakaiuttimista kuuluu ääntä vain DVD-
toiston 5.1-kanavaisessa tai Dolby Pro Logic II -tilassa.
Llangattomista takakaiuttimista ei kuulu ääntä 2-kana-
vatilassa.
Nollaa järjestelmä, jos tietoliikennehäiriö ilmenee tai jos tahdistussignaalin ilmaisin ei syty ja teksti “REAR
CHK” vilkkuu päälaitteen näytössä.
Nollaa järjestelmä, kun päälaite ja langaton takavahvistin (SWA-1000) ovat Power Standby -tilassa.
Langattoman tietoliikenteen nollaaminen
Kun virta on sammutettu päälaitteesta,
paina kaukosäätimen
REMAIN
-painiketta
4 sekunnin ajan.
Paina painiketta, kunnes äänenvoimakkuuden säädön
ilmaisin syttyy sinisenä. (Ilmaisin sammuu 1 sekunnin
kuluttua.)
Kun virta on kytketty langattomaan
takavahvistimeen, paina laitteen takana
olevaa
RESET
-painiketta 2 - 3 kertaa
kuulakärkikynällä tai pinseteillä.
2
1
V
oit kytkeä langattoman takavahvistimen tunnelmavalon päälle tai pois ja vaihtaa valon väriä joksikin 7 mahdollis-
esta väristä halusi mukaan.
T
unnelmavalon kytkeminen käyttöön
Paina langattoman vahvisti-
men
POWER
-painiketta.
Langattoman vahvistimen paneelin
Power Standby -ilmaisin syttyy ja
tunnelmavalo syttyy.
1
Paina
COLOR MODE
-painiketta.
Väri vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehto-
jen välillä:
Blue (sininen)
fi
Light Green (vaaleanvihreä)
fi
Red
(punainen)
fi
Sky Blue (taivaansininen)
fi
Y
ellow
(keltainen)
fi
Pink (vaaleanpunainen)
fi
White (valkoinen)
.
2
Kytke virta päälaitteeseen.
Langattoman takavahvistimen tahdistussignaalin
ilmaisin syttyy.
Jos Power Standby -tila jatkuu, suorita yllä olevat
vaiheet 1 - 3 uudelleen.
3
RESET-painike
Paina langattoman vahvistimen POWER-painiketta.
Langaton takavahvistin ja tunnelmavalo sammuvat.
Kun virta kytketään takaisin langattomaan vahvistimeen, tunnelmavalo on sininen.
Paina Power Standby -tilassa langattoman vahvistimen ON/OFF-painiketta.
T
unnelmavalo syttyy tai sammuu viimeksi valitun värin värisenä.
T
unnelmavalon kytkeminen pois
käytöstä
Langattoman vahvistimen ja tunnelmavalon kytkeminen pois käytöstä
Langattoman takavahvistimen takaosa
Langattoman takavahvistimen takaosa
Langaton takakaiutin
(R, oikea)
Langaton takakaiutin (L,
vasen)
14
13
Muistutus
Muistut
Langattomien takakaiuttimien kytkeminen
Älä kolhi langatonta tiedonsiirtoantennia. Se voi mennä rikki.
Älä kosketa langatonta tiedonsiirtoantennia käytön aikana. Seurauksena voi olla kohinaa tai tiedonsiirron häiriöitä.
ANTENNA
SUBWOOFER
CENTER
IMPEDANCE
FRONT / CENTER / REAR : 4
SUBWOOFER : 4
Laita langaton takavahvistin kuuntelupaikan taakse. Jos langaton takavahvistin on liian lähellä päälaitetta, häiriöt saattavat
aiheuttaa
äänen katkeilua.
Jos käytät esimerkiksi mikroaaltouunia, langatonta LAN-korttia, Bluetooth-laitetta tai jotakin muuta samaa taajuutta (2,4 GHz)
käyttävää
laitetta järjestelmän lähellä, jonkin verran äänen häiriöitä saattaa kuulua.
Radioaallon lähetysetäisyys on noin 10 metriä, mutta se saattaa vaihdella käyttöympäristön mukaan. Jos päälaitteen ja langattom
an
takavahvistimen välissä on teräsbetoni- tai metalliseinä, järjestelmä ei välttämättä toimi lainkaan, sillä radioaalto ei läpäis
e metallia.
Laita langaton tiedonsiirtoantenni osoittamaan ylöspäin tiedonsiirron onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Muistutus
Huomautus
Langatonta tiedonsiirtoantennia käytettäessä
LIITÄNNÄT
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 16