Samsung HT-DS490 Alkuperäiset ohjeet – Page 9

Posted on 11 Jul, 2019
Manufacturer: Samsung
Category: Standard home cinema system
Product: Samsung HT-DS490
Pages: 40
File size: 9 MB

V
ideo Out-liitännän kytkeminen TV:hen
15
TAPA 2
Scart
...............
Parempi laatu
Jos televisiossasi on SCART-tuloliitäntä, kytke Scart-liitäntäjohto (ei sisälly toimitukseen)
järjestelmän takapaneelin AV OUT -liitännästä television SCART IN -liitäntään.
TAPA 1
Komposiittivideo
...............
Hyvä laatu
Kytke toimitettu videoliitäntäjohto järjestelmän takapaneelin VIDEO OUT -liitännästä televi-
sion VIDEO IN -liitäntään.
TAPA 3
Komponenttivideo (Progressiivinen kuva)
...............
Paras laatu
Jos televisiossasi on komponenttivideotuloliitännät, kytke komponenttivideojohto (ei sisälly
toimitukseen) laitteen takapaneelin Pr-, Pb- ja Y-liitännöistä television vastaaviin liitäntöihin.
SUBWOOFER
CENTER
IMPEDANCE
FRONT / CENTER / REAR : 4
SUBWOOFER : 4
SCART
IN
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
TV
ANTENNA
Kun progressiivisen kuvan tila on valittu, VIDEO- ja SCART-lähtöliitännöistä ei
kulje signaalia. Valitse progressiivinen kuva -tila sivun 16 ohjeiden mukaan.
Huomautus
LIITÄNNÄT
Scart-johdon käyttö
• Jos tv:ssäsi on scart-liitäntä, aseta laitteen RGB-COMPOS-
ITE-valitsin kohtaan RGB. Kuvanlaatu paranee scart-asetus-
ta käytettäessä.
• Ellei tv:ssäsi ole scart-liitäntää (RGB-tuloliitäntää),
aseta RGB-COMPOSITE-valitsin kohtaan COMPOSITE.
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
RGB
Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä tai asentamista.
V
alitse videoliitännän tekemiseen seuraavista kolmesta tavasta parhaiten TV:llesi sopiva ja kytke se.
TAPA 1
TAPA 3
TAPA 2
16
P
.SCAN
(Progressiivinen kuva)
-toiminto
T
avallisessa lomitetussa juovituksessa käytetään kahta kuvatiedon kenttää, joita vuorotellen
näyttämällä tuotetaan kuva (ensin parittomat juovat, sitten parilliset), kun taas progressiivises-
sa kuvassa eli lomittelemattomassa juovituksessa käytetään yhtä tietokenttää (kaikki juovat
näytetään kerralla) tuottamaan selkeä ja tarkka kuva, jossa ei ole näkyviä juovia.
Paina STOP-painiketta.
Paina levyn toiston aikana
STOP
-painiketta kaksi kertaa niin, että “
STOP
” tulee näyttöön.
Paina kaukosäätimen P.SCAN-painiketta ja pidä se painettuna yli 5 sekunnin ajan.
Kun painat painiketta ja pidät sen painettuna yli 5 sekunnin ajan, “
Progressive Scan
” (lomittamaton
kuva)- ja “
Interlace Scan
” (lomitettu kuva) -asetus valitaan vuorotellen.
Kun valitset P.SCAN-asetuksen, “
P
.SCAN
” tulee näyttöön
Lomitetussa kuvassa ruutu koostuu kahdesta lomitetusta
kentästä (parilliset ja parittomat juovat), joista
kumpaankin kuuluu joka toinen ruudun vaakatason
juova.
V
uorottelevien juovien pariton kenttä näytetään ensin, ja
sitten parillinen kenttä näytetään täyttämään parittoman
kentän jättämät välit, jolloin tuloksena on yksittäinen
ruutu.
Yksi ruutu, joka näytetään joka 1/30 sekunti, sisältää
kaksi lomitettua kenttää, joten sekunnissa näytetään
yhteensä 60 kenttää.
Lomitettu kuvamenetelmä on tarkoitettu paikallaan
pysyvän kohteen kaappaamiseen.
Lomitettu kuva (1 RUUTU = 2 KENTTÄÄ)
Progressiivinen kuvamenetelmä piirtää koko ruudun
kuvan näytölle juova kerrallaan.
Koko kuva piirtyy kerralla, toisin kuin lomittamattomassa
juovituksessa, jossa kuvan piirtyminen vie useamman
pyyhkäisyn.
Progressiivinen kuvamenetelmä sopii liikkuvien kohteiden
piirtämiseen.
Progressiivinen kuva (KOKO RUUTU)
Mitä on progressiivinen (eli lomittelematon) kuva?
Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisten televisioiden kanssa, joissa on progressiivista kuvaa
tukevat komponenttivideotuloliitänntä (Y, Pr, Pb). (Se ei toimi televisioissa, joissa on tavanomaiset kom-
ponenttituloliitännät, t.s. ei-progressiivisen kuvan televisioissa.)
Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä TV:n valmistajasta ja mallista riippuen.
Huomautus
Paina kaukosäätimen
NTSC/PAL
-painiketta ja pidä se painettuna yli 5 sekunnin ajan, kun virta on sam-
mutettu.
NTSC
” tai “
PAL
” tulee näytölle.
Paina tässä vaiheessa
NTSC/PAL
-painiketta hetken “
NTSC
”- tai “
PAL
”-vaihtoehdon valitsemiseksi.
Eri maissa on eri videoformaattistandardit.
Levyn videoformaatin tulee normaalitoistossa olla sama kuin käytettävän tv:n videoformaatin.
V
ideoformaatin valinta
1
2
1-40-DS490-5-GB-FI3.qxd 6/23/04 9:42 AM Page 18